Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rawicz, przyjęta Uchwałą nr II/11/18 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28 listopada 2018 roku, zmieniająca Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rawicz, przyjęte Uchwałą Nr XXVI/265/16 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 11 lipca 2016 roku. 

 

Uchwała Nr II/11/18 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rawicz

Tekst zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rawicz

Załącznik nr 1 do uchwały nr II/11/18 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28 listopada 2018 r.

Rysunek zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rawicz - kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy Rawicz - załącznik nr 2 do uchwały nr II/11/18 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28 listopada 2018 r.

 


 

W przypadku problemów z przeglądaniem plików studium ze względu na duży rozmiar plików prosimy o skorzystanie z linku poniżej do serwera onedrive. Należy pobrać wybrany plik na dysk i otworzyć za pomocą programu Adobe acrobat reader.

 
 

 UCHWAŁA NR XXVI/265/16 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 11 LIPCA 2016 ROKU

w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rawicz

 

 KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 

 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RAWICZ

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI/265/16 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 11 lipca 2016 roku

 

 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I KOMUNIKACJA

 

 INWENTARYZACJA URBANISTYCZNA

 

 ROLNICZA I LEŚNA PRZESTRZEŃ PRODUKCYJNA

 

 RUCH INWESTYCYJNY W GMINIE

 

 ŚRODOWISKO KULTUROWE

 

 UWARUNKOWANIA PRZYRODNICZE

 

 


 
 
 

Wyższa rozdzielczość:

 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RAWICZ cz. PN

 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RAWICZ cz. PD

 

DO GÓRY