Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Zapraszamy na stronę www.rawicz.e-mapa.net. Wszystkie plany oraz studium są dostępne pod podanym linkiem w warstwie "zagospodarowanie przestrzenne".

 

 UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO – PLANY OBOWIĄZUJĄCE

 NAZWA MPZP

NR UCHWAŁY

DATA UCHWALENIA

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY

„RAWICZ POŁUDNIE I”
W DĘBNIE POLSKIM,
GMINA RAWICZ

 IV/54/19

30 STYCZNIA 2019 R.

ZMIANA MPZP TERENU
W REJONIE ULIC MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, DWORCOWEJ, 11 LISTOPADA W RAWICZU

LVI/628/18

19 WRZEŚNIA 2018 R.

 

 

„SIERAKOWO PÓŁNOC I”

W SIERAKOWIE,
GMINA RAWICZ

 XLVI/514/17

28 GRUDNIA 2017 R.

 

„SIERAKOWO PÓŁNOC II”

W SIERAKOWIE,

GMINA RAWICZ

 XLVI/514/17

28 GRUDNIA 2017 R.

 „KĄTY I” W KĄTACH,

GMINA RAWICZ

 

XLI/454/17

13 WRZEŚNIA 2017 R.

MPZP DLA WYZNACZENIA KORYTARZA TECHNOLOGICZNEGO NAPOWIETRZENEJ LINII ENERGETYCZNEJ 110KV RELACJI GPZ RAWICZ – GPZ GÓRA NA TERENIE GMINY RAWICZ

XXXIX/424/17

21 CZERWCA 2017 R.

ZMIANA MPZP W REJONIE ULICY GEN. GROTA ROWECKIEGO W RAWICZU

XXXVIII/404/17

31 MAJA 2017 R.

  „OSIEDLE SARNOWA I”
W RAWICZU, GMINA RAWICZ

 

XXXVIII/403/17

31 MAJA 2017 R.

TERENU W REJONIE ULIC MASZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, DWORCOWEJ, 11 LISTOPADA W RAWICZU

XXXVII/392/17

 26 KWIETNIA 2017 R.

CMENTARZA W DĘBNIE POLSKIM

XXXVII/305/13

27 LISTOPADA 2013 R.

TERENU W REJONIE ULIC ŁABĘDZIESZ, ZIELONEJ, KRÓTKIEJ I PRZYJEMSKIEGO POŁOŻONYCH W SIERAKOWIE, GMINA RAWICZ

XIII/135/03

3 GRUDNIA 2003 R.

TERENU W REJONIE ULIC PIŁSUDSKIEGO, WAŁY KOŚCIUSZKI I KADECKIEJ W RAWICZU

XIII/134/03

3 GRUDNIA 2003 R.

TERENU W REJONIE ULIC: POZNAŃSKIEJ, PRZYJEMSKIEGO, ROLNICZEJ I NOWEJ W RAWICZU

XI/111/03

8 PAŹDZIERNIKA 2003 R.

TERENÓW ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ WE WSI SIERAKOWO, UL. ZIELONA

VII/84/03

29 KWIETNIA 2003 R.

ZMIANA OGÓLNEGO PLANU MIASTA RAWICZA

W JEDNOSTCE BILANSOWEJ D 29 RPU OBEJMUJĄCEJ TEREN POŁOŻONY W REJONIE ULIC SARNOWSKIEJ I CEGLANEJ W RAWICZU

VII/85/03

29 KWIETNIA 2003 R.

KOREKTA PRZEBIEGU DROGI OZNACZONEJ SYMBOLEM 073 LW ½ WE WSI SIERAKOWO, GMINA RAWICZ

XXVI/230/01

27 CZERWCA 2001 R.

ZMIANA OGÓLNEGO  PLANU MIASTA RAWICZA OBEJMUJĄCA TERENY OZNACZONE SYMBOLAMI

E 22 P ORAZ CZĘŚĆ TERENU E 21 RPU

XVIII/154/2000

13 WRZEŚNIA 2000 R.

tekst

załącznik

 

 

 UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO – PLANY W OPRACOWANIU

 NAZWA MPZP

NR UCHWAŁY

DATA UCHWALENIA

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY

"ŁASZCZYN ZACHÓD", GMINA RAWICZ

LV/619/18

20 SIERPNIA 2018 R.

"MASŁOWO PÓŁNOC" W MASŁOWIE, GMINA RAWICZ

L/572/18

25 KWIETNIA 2018 R.

"DĘBNO POLSKIE - KĄTY", GMINA RAWICZ

L/573/18

25 KWIETNIA 2018 R.

 

"RAWICZ PÓŁNOC - SIERAKOWO", W OBRĘBACH GEODEZYJNYCH RAWICZ ORAZ SIERAKOWO, GMINA RAWICZ

XLIX/553/18

28 MARCA 2018 R.

"RAWICZ ZACHÓD - SARNOWA", W OBRĘBACH GEODEZYJNYCH RAWICZ ORAZ SARNOWA, GMINA RAWICZ

XLIX/552/18

28 MARCA 2018 R.

"SARNÓWKA PÓŁNOC", W OBRĘBIE GEODEZYJNYM SARNÓWKA, GMINA RAWICZ

XLIX/551/18

28 MARCA 2018 R.

 "ŁASZCZYN WSCHÓD", W OBRĘBIE GEODEZYJNYM ŁASZCZYN, GMINA RAWICZ

XLIX/550/18

28 MARCA 2018 R.

 "ŻOŁĘDNICA", W OBRĘBIE GEODEZYJNYM ŻOŁĘDNICA, GMINA RAWICZ

XLIX/549/18

28 MARCA 2018 R.

MPZP TERENU W REJONIE ULICY KADECKIEJ W RAWICZU, GMINA RAWICZ

XLIX/548/18

28 MARCA 2018 R.

 

 

 UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO – POSTĘPOWANIA ZAWIESZONE

 NAZWA MPZP

NR UCHWAŁY

DATA UCHWALENIA

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY

„UL. TYSIĄCLECIA WSCHÓD”
W RAWICZU I SZYMANOWIE,
GMINA RAWICZ

 XLVII/381/14

27 SIERPNIA 2014 R.

MPZP TERENÓW OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PRZY UL. PÓŁWIEJSKIEJ W RAWICZU I FOLWARKU, GMINA RAWICZ

XXV/225/09

28 STYCZNIA 2009 R.

 

„MASŁOWO OGRODY” W MASŁOWIE,
GMINA RAWICZ

 XXIV/209/08

26 LISTOPADA 2008 R.

MPZP TERENÓW SPORTU I REKREACJI, TERENÓW LEŚNYCH I TERENÓW ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ W SIERAKOWIE

 XVIII/177/04

7 LIPCA 2004 R.

 

DO GÓRY