W załączniku ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

 

Załączniki:
Pobierz plik (ogłoszenie.pdf)ogłoszenie.pdf[ ]542 kB

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Zamieszczamy taryfy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadznia ścieków na terenie gminy Rawicz.  

 

Spotkanie w sprawie przebudowy ulic Myśliwskiej i Cepurskiego

Burmistrz Gminy Rawicz zaprasza właścicieli działek przy ulicach Myśliwskiej i Cepurskiego na spotkanie, które ma na celu przedstawienie proponowanych parametrów ulicy w opracowywanej dokumentacji projektowej na przebudowę tych ulic wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej.
Spotkanie odbędzie się 26 kwietnia 2018 roku o godz. 16:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21 63-900 Rawicz (sala sesyjna – na piętrze).

Ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

W związku z przystąpieniem do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego publikujemy następujące ogłoszenia

1) Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Żołędnica" w obrębie geodezyjnym Żołędnica, gmina Rawicz;
2) Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Łaszczyn Wschód" w obrębie geodezyjnym Łaszczyn, gmina Rawicz;
3) Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Sarnówka Północ" w obrębie geodezyjnym Sarnówka, gmina Rawicz;
4) Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rawicz Zachód - Sarnowa" w obrębach geodezyjnych Rawicz oraz Sarnowa, gmina Rawicz;
5) Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rawicz Północ - Sierakowo" w obrębach geodezyjnych Rawicz oraz Sierakowo, gmina Rawicz.

Przerwa w dostawie wody

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. informuje odbiorców wody zamieszkałych w miejscowościach:
Rawicz (z wyjątkiem Rawicz-Sarnowa), Masłowo, Warszewo, Załęcze, Sierakowo, Kąty, Folwark oraz Szymanowo (ul. Szczęśliwa, Radosna, Życzliwa), że w związku z pracami na sieci wodociągowej związanymi z przebudową linii kolejowej stacji Rawicz (budowa tunelu) w nocy z dnia 04.04.18r. (ŚRODA) na 05.04.18r. (CZWARTEK) w godzinach nocnych od 22:00 do 06:00 nastąpi przerwa w dostawie wody.
 
Najbliższy punkt poboru wody dla celów p.pożarowych znajdować się będzie w Dębnie Polskim na hydroforni wiejskiej przy ul. LZS 5 lub w Łaszczynie na hydroforni wiejskiej Łaszczyn 41.
Za zaistniałą sytuację ZWiK w Rawiczu sp. z o.o. przeprasza odbiorców wody.
DO GÓRY