13 sierpnia zakończyły się prace remontowe przy miejscach pamięci na cmentarzu parafialnym w Rawiczu. Zadanie wykonała Firma Usługowo-Handlowa i Kamieniarska Damian Sierpowski z Wydaw. Wartość robót wyniosła 8.917,50 zł brutto

Inwestycja została zakończona.
 
W dniu 03 marca 2020 roku odebrano roboty budowlane polegające  na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ul. Rawickiej do WSSE. Na długości ok. 550 m wykonano nawierzchnie ścieżki z kostki brukowej bezfazowej.
Wykonawca robót: 
Krzysztof Rogala – Usługi Sprzętem budowlanym 
Sobiałkowo 140
63-910 Miejska Górka
Wartość umowna robót: 525 640,20 zł brutto

Roboty prowadzone w związku z utwardzeniem drogi wewnętrznej przy ul. Lipowej zostało zakończone. W najbliższych dniach nastąpi końcowy odbiór inwestycji. Inwestycja przebiegła bez zastrzeżeń. Poniżej zdjęcia z momentu zakońćzenia prac.

 

 

 

 

Zakończono prace związane z inwestycją związaną z drogą łączącą Słupię Kapitulną z Ugodą. Roboty polegały na  wykonaniu drogi śladowej z płyt betonowych na odcinku ok 1 km.
 
Wykonawcą robót był P. P. H. U. Matuszewski, Mirosław Matuszewski. Kwota umowna brutto inwestycji wynosiła 283 000,00 zł. Odebranie placu budowy odbyło się 28 listopad 2019 r. 
W artykule zdjęcia z momentu odbioru prac.
 
 
30 grudnia 2019 roku odebrano prace związane z remontem mogiły bohatera Powstania Wielkopolskiego Stanisława Kamińskiego, który wraz z żoną spoczywa na rawickim cmentarzu. Przy okazji remontu przywrócono przedwojenny kształt mogiły.
Pracę wykonała Firma Usługowo-Handlowa Piotr Kukawka z Rawicza. Koszt odtworzenia mogiły wyniósł 13.500,00 zł. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zakończyły się prace budowlane polegające na wymianie i remoncie nawierzchni chodników i schodów na kwaterach wojennych na rawickim cmentarzu parafialnym. Prace zostały dofinansowane przez Wojewodę Wielkopolskiego.
 
 
Zakończono prace prowadzone na rawickim cmentarzu dotyczące remontu mogiły zbiorowej mieszkańców Rawicza rozstrzelanych przez Niemców w 1939 roku oraz uzupełnienia ścieżki brukowej.
 
Inwestycja została zakończona. W dniu 27 grudnia 2019 roku odebrano roboty budowlane polegające na wykonaniu skanalizowania rowu na długości ok. 180 m i wykonaniu  nawierzchni z kruszywa na poszerzonym odcinku drogi.
 
Wykonawca robót: 
PIO-BRUK USŁUGI BRUKARSKIE 
Zawady 5 
63-900 Rawicz.
Kwota umowna: 43 054,50 zł brutto.
23 grudnia 2019 r. zakończono prace przy remoncie 8 mogił zbiorowych więźniów politycznych zamęczonych w rawickim więzieniu w latach 1939-1945, które zostały dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Roboty prowadzone były od 22 listopada 2019 roku.
 
 
 
 
 
 
 
 
Inwestycja została zakończona.
 
W dniu 06 czerwca 2019 roku odebrano roboty budowlane polegające na utwardzeniu nawierzchni wokół stawów kostką brukową betonową.
Wykonawca robót: 
DROGTRANZ sp.z o.o.  
Ul. Witosa 8, 
56-200 Góra
Kwota umowna: 298.450,00 zł brutto
Zakończono roboty zaplanowane w ramach pierwszego etapu przebudowy drogi gminnej w Żylicach. 15 listopada 2019 roku dokonano końcowego odbioru robót przeprowadzonych w ramach inwestycji. 
 
Dnia 5 listopada 2019 roku dokonano końcowego odbioru robót prowadzonych na ulicy Młyńskiej w Rawiczu. Wykonawcą prac była firma Marek Żurek Zakład Usług Ogólnobudowlanych „MAŻUR”.
 
 
Inwestycja została zakończona. W dniu 03 grudnia 2019 roku odebrano roboty budowlane polegające na utwardzeniu działki drogowej przy ulicy Reymonta w Sarnowie. Z kostki rozbiórkowej została wykonana nawierzchnia utwardzona na ok. 10 miejsc postojowych.
Wykonawca robót: 
Marek Żurek 
Zakład Usług Ogólnobudowlanych „MAŻUR”
Ul. Gajowa 1
63-900 Rawicz
Kwota umowna: 14.327,69 zł zł brutto

Prace remontowe w remizie strażackiej w Łaszczynie zostały zakończone i odebrane.

Wykonawcą robót był DK-BUD Dariusz Klupś z Rawicza.

 

 

 

 

DO GÓRY