Budowa ronda ulic: Piłsudskiego – Podmiejska – Aleja Spacerowa

Inwestycja zrealizowana zostanie przy współpracy z PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. W ramach przedmiotowego zadania PKP PLK zrealizuje roboty nawierzchniowe, roboty w zakresie kanalizacji deszczowej oraz oświetlenie w obrębie ronda. Gmina Rawicz z udziałem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu zrealizuje roboty budowlane polegające na przebudowie i zabezpieczeniu sieci elektroenergetycznej oraz oświetleniowej, przebudowie sieci gazowej, zabezpieczeniu urządzeń telekomunikacyjnych, przebudowie kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej.
 

Przebudowa drogi gminnej w Konarzewie

W dniu 03 sierpnia 2020 roku odbyło się przekazanie placu budowy. Umowa została podpisana w dniu 24 lipca 2020 roku.
Wykonawca robót:
Krzysztof Rogala – Usługi Sprzętem Budowlanym z Sobiałkowa
Wartość umowna robót: 1 166 091,87 zł brutto
Zakres robót: wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, chodnika wraz ze zjazdami z kostki brukowej betonowej oraz budowa kanalizacji deszczowej.

2020 | II ETAP REMONTU UL. ROLNICZEJ - PLAC BUDOWY PRZEKAZANY

12 grudnia 2019 r. nastąpiło przekazanie placu budowy II etapu przebudowy ul. Rolniczej oraz podpisanie umowy z wykonującym inwestycje.
Termin realizacji zakończenia remontu ulicy wyznaczono na 30 września 2020 r.
Wykonawcą robót jest firma Marcin Matuszewski Kamieniarstwo GRANITLUX Centrum Kamienia i Klinkieru, Sierakowo ul. Poznańska 6, 63-900 Rawicz. Kwota umowna przedsięwzięcia wynosi 935 874,77 zł.
Zakres robót obejmuje przebudowę nawierzchni jezdni bitumicznej wraz z odwodnieniem na dwóch odcinkach jednokierunkowych od ul. Przyjemskiego do ul. Westerplatte, przebudowę chodników oraz budowę miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej.
 

2020 | BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ DO KĄTÓW

Przekazanie placu budowy ścieżki pieszo-rowerowej do Kątów nastąpiło 8 listopada 2019 r. Umowa podpisana została 30 października 2019 r. Termin realizacji wyznaczony został na dzień 6 marca 2020 r. Wykonawcą prac związanych z inwestycją jest Krzysztof Rogala – Usługi Sprzętem Budowlanym, Sobiałkowo 140, 63-910 Miejska Górka. Kwota umowna, na jaką zaplanowane są prace wynosi 525 640,20 zł. Zakres robót obejmuje wykonanie ścieżki pieszo – rowerowej z kostki brukowej bezfazowej na długości ok. 550 m.
 
 
 
 
 
 

2020 | ŻYLICE II ETAP - PLAC BUDOWY PRZEKAZANY

5 grudnia 2019 r. został przekazany plac budowy w związku z II etapem remontu drogi w Żylicach. Podpisanie umowy również nastąpiło 5 grudnia 2019 r. Termin realizacji został wyznaczony na 31 sierpień 2020 r. Wykonawcą robót jest firma STRABAG Sp. z o.o., ul Parzniejewska 10, 05-800 Pruszków. Kwota umowna, na jaką opiewa umowa wynosi 3 299 299,57 zł. Zakres robót obejmuje: wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze studniami, wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego oraz zjazdów i chodników z kostki brukowej betonowej. W artykule zdjęcia sprzed rozpoczęcia prac.
 
 
 
 
 

2019 | BUDOWA SCHRONISKA W RAWICZU - AKTUALIZACJA

17 grudnia 2019 r. nastąpiło odebranie prac związanych z montażem monitoringu na całym obiekcie powstającego schroniska w Rawiczu. Poniżej zdjęcia z dnia odbioru. 

 

 

 

 

 

2019 | REWITALIZACJA RYNKU - POSTĘP PRAC

Na rynku trwają prace rewitalizacyjne. W chwili obecnej wymieniana jest sieć kanalizacyjna w południowej części placu. Poniżej zdjęcia z aktualnego postępu prac. 

 

2019 | BUDOWA SCHRONISKA ZBLIŻA SIĘ KU KOŃCOWI

Prace związane z budową kojców dla bezdomnych psów dobiegają końca. Wiata z kojcami już stoi. Odwodnienie i utwardzenie zostało wykonane. W chwili obecnej Wykonawca montuje ogrodzenia wybiegów. W najbliższych dniach zamontowane zostanie oświetlenie. Efekty widoczne są na zdjęciach. 

DO GÓRY