Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Rawiczu

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Rawiczu:
 
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Karola Kurpińskiego w Rawiczu
Przedszkole nr 4 w Rawiczu
Adres:
 ul. Szkolna 3, 63-900 Rawicz

Dyrektor szkoły: mgr MICHAŁ BRÓDKA
Kontakt z sekretariatem:
tel. 65 545-37-72 lub 65 545-37-21
fax: 65 545-37-72
Email: sp5@rawicz.eu
Strona www: www.sp5.rawicz.pl
Biuletyn informacji publicznej: link do BIP

Zaplecze techniczne:
W dyspozycji Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Rawiczu, na podstawie trwałego zarządu, znajduje się następujący majątek:

1. Budynki:
Budynek szkolny wraz z salą gimnastyczną
Budynek przedszkolny w Żołędnicy
Budynek przedszkolny w Dąbrówce
Budynek gospodarczy w Dąbrówce
 
2. Budowle:
Boisko szkolne
Ogrodzenie
Miasteczko ruchu drogowego
Boisko sportowe i rekreacyjne - ORLIK
Plac zabaw
 
3. Maszyny i urządzenia techniczne:
Monitoring
Sprzęt komputerowy
Piece grzewcze
 
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Rawiczu jest placówką publiczną. Organem prowadzącym jest Gmina Rawicz. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Poznaniu.
 
DO GÓRY