Izbice otrzymają wsparcie z programu Wielkopolska Odnowa Wsi

 

 

 

 

 

 

Samorząd Województwa Wielkopolskiego dofinansuje projekt Gminy Rawicz pn. "Wieś Izbice się wzbogaca, bo świetlica do niej wraca", złożony do konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020. Szacowana wartość zadania to około 63.000,00 zł w tym dofinansowanie: 26.000,00 zł. Reszta środków będzie pochodziła z Funduszu Sołeckiego i budżetu Gminy. Zadanie obejmuje: remont podłogi w sali głównej świetlicy i położenie paneli, malowanie ścian, montaż monitoringu wizyjnego oraz zakup wyposażenia do kuchni: warnika, trzech rondli, stołu stalowego z półką oraz drugiego stołu ze zlewem. Mieszkańcy w ramach pracy własnej wykonają prace przygotowawcze oraz sprzątanie po przeprowadzonych pracach remontowych. Prace zostaną wykonane do jesieni 2020 r.

Wyposażenie do świetlicy wiejskiej w Ugodzie

 

W listopadzie 2018r. zakończyła się realizacja projektu pn.”Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Ugodzie, gmina Rawicz zrealizowanego w ramach VI edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”.

Świetlice wiejskie w Załęczu i Sarnówce z dofinansowaniem.

 

Dnia 26 października 2018r.  zakończyły się prace związane z budową świetlic wiejskich (etap 1) w Załęczu i Sarnówce w ramach projektów pn.”Zagospodarowanie świetlicy i terenu przyległego w Załęczu” oraz „Zagospodarowanie świetlicy i terenu przyległego w Sarnówce” realizowane w ramach VIII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.

Świetlica wiejska w Ugodzie z dofinansowaniem na wyposażenie

 

Sejmik Województwa Wielkopolskiego Uchwała z dnia 24 września 2018r. przyznał Gminie Rawicz 5.000,00 zł dofinansowania na realizację projektu: "Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Ugodzie, gmina Rawicz" w VI edycji konkursu "Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw" w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020".

Dofinansowanie na świetlice wiejskie w Sarnówce i Załęczu

 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał Gminie Rawicz dotację na realizację inwestycji w świetlicach wiejskich oraz na terenie przyległym w Sarnówce i Załęczu w ramach konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś, w programie "Wielkopolska Odnowa Wsi". Na 128 dotowanych sołectw w Wielkopolsce projekty Gminy Rawicz zajęły wysokie 22. i 23. miejsce.

Spotkajmy się w świetlicy w Załęczu

 

W grudniu 2017r. zakończyła się realizacja projektu pn.”Spotkajmy się w świetlicy w Załęczu zrealizowanego w ramach V edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”. Umowę o udzielenie pomocy finansowej nr DR 400/2017 podpisano z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu dnia 13.11.2017r.

Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Masłowie, Sarnówce i Dębnie Polskim

     

Dnia 31 października 2017r. zakończyły się prace związane z realizacją projektu pn.”Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Masłowie, Sarnówce i Dębnie Polskim” w ramach VII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020".

Sołectwo Załęcze z dotacją Urzędu Marszałkowskiego na wyposażenie świetlicy wiejskiej

 

 

Sejmik Województwa Wielkopolskiego w dniu 23.10.2017r. przyznał dotację w wysokości 5.000 zł dla Sołectwa Załęcze na realizację projektu: "Spotkajmy się w świetlicy w Załęczu" w ramach V edycji konkursu "Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw" w programie Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020.

Zadanie przewiduje wyposażenie świetlicy wiejskiej w Załęczu w kuchenkę gazową, warnik do wody, stół gastronomiczny ze zlewem i baterią zlewozmywakową, dwa garnki o poj. 20,9 litra oraz 5l., elektryczną patelnię gastronomiczną oraz 6 zestawów mebli składających się ze stołu i 8 krzeseł.

Projekt planowany do realizacji jeszcze w tym roku został oceniony wysoko, spośród 117 wniosków nadesłanych do konkursu, i znalazł się na 12. miejscu spośród 50 projektów, którym przyznano dotacje. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 18.368 zł z tego wkład finansowy z Funduszu Sołeckiego - 8.174 zł, natomiast z Budżetu Gminy Rawicz - 5.194 zł.

 

 

 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał dotację Gminie Rawicz na realizację zadania: "Zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych w Masłowie, Sarnówce i Dębnie Polskim" w wysokości 30.000,00 zł w ramach konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" w Programie Wielkopolska Odnowa wsi 2013 - 2020".

W Masłowie projekt przewiduje wykonanie nawierzchni boiska z kostki betonowej, zakup i montaż 2 koszty do koszykówki na stojaku jednosłupowym, zakup i montaż 4 lamp LED w celu oświetlenia boiska oraz postawienie koszy na śmieci.

W Sarnówce zostanie wykonany podest sceniczny, zakupione urządzenia sportowo rekreacyjne siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw: surfer, orbitrek i rower na pylonie, krzesło do wyciskania wraz z wyciągiem górnym na pylonie, bujaki na sprężynie: "konik", "kwiatuszek", huśtawka "ważka", huśtawka podwójna i karuzela wraz z regulaminem placu zabaw. Ponadto na terenie sołectwa zostaną posadzone krzewy. Ponadto do nowo wybudowanej świetlicy zostanie zakupione 8 kompletów ośmioosobowych stołów wraz z krzesłami.

W Dębnie Polskim za budynkiem świetlicy wiejskiej  powstanie drewniana altana o wymiarach 4x5m.

Udział mieszkańców w projekcie polega na przygotowaniu terenu pod inwestycję oraz nasadzeniu zieleni.

Całkowita wartość zadania wynosi 107.899,71 zł, w tym wkład finansowy pochodzący z budżetu Gminy Rawicz: 60.899,71 zł i Funduszu Sołeckiego - 17.000,00 zł. Projekt zostanie zrealizowany do końca października 2017 r.

 
 

 

        
 
Dnia 31 października 2016r. zakończyły się prace związane z realizacją projektu pn.”Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – centrum spotkań i rekreacji w Załęczu, Ugodzie, Szymanowie i Łaszczynie” w ramach VI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.
 
Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020".
 
W Szymanowie zamontowano piłkochwyt i posiano trawę na boisku przy świetlicy wiejskiej.
W Ugodzie utwardzono wjazd na teren świetlicy z kostki brukowo-betonowej, posadzono krzewy - tuje oraz zamontowano kosze i ławki wokół placu zabaw. 
W Załęczu zamontowano trzy podwójne urządzenia siłowni zewnętrznej, takie jak: wioślarz z wyciągiem górnym, surfer z twisterem oraz biegacz z orbitrekiem.
Natomiast w Łaszczynie za terenem świetlicy wiejskiej wokół stawu posadzono lipy drobnolistne, krzewy śnieguliczki, zamontowano kosze na śmieci i ławki, a na wyposażenie świetlicy zakupiono ławo stoły. Ponadto w całej miejscowości posadzono lawendę. 
Wartość całego projektu wyniosła 34.722,17 zł brutto, w tym: dotacja Samorządu Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu - 15.638,00 zł, fundusz sołecki sołectw -  5.818,00 zł, środki własne Gminy -  9.411,17 zł. Wkład własny i rzeczowy mieszkańców wyniósł 3.855,00 zł.
 
DO GÓRY