Ochotnicza Straż Pożarna w Sarnowie otrzyma średni samochód ratowniczo-gaśniczy

W czerwcu Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przyznał pomoc finansową dla OSP w Sarnowie w kwocie 380.00,00 zł na zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego. Ponadto Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji udzieliło wsparcia w wysokości 180.000,00 zł, a dotacja Gminy Rawicz wyniosła 229.906,00 zł. Całkowita wartość zakupionego auta to 789.906,00 zł. Strażacy będą mieli do dyspozycji fabrycznie nowy samochód - terenowe volvo z napędem na 4 koła o mocy silnika 210kW. Auto trafi na wyposażenie straży w listopadzie 2020 r. 

 

 

 

Przedsięwzięcie pod nazwą: „EKOLEŚNA WIARUCHNA – LAS BLIŻEJ NAS – obszar edukacyjno-przyrodniczy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym „Tęczowa Wiaruchna” w Masłowie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w ramach dotacji na wsparcie realizacji przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej w 2019 r. – zgodnie z Listą przedsięwzięć priorytetowych. Całkowita wartość projektu wyniosła 74 614,50 zł, w tym 36 650,00 zł to dotacja WFOŚiGW w Poznaniu a 37 964,50 to środki własne gminy Rawicz.

Zakończenie prac związanych z nasadzeniami śródpolnymi – II etap

W listopadzie 2018r. zakończyły się prace związane z realizację przedsięwzięcia pn. "Zadrzewienia śródpolne i przydrożne przy drogach Gminy Rawicz – etap II".

Dotacja WFOŚiGW do wymiany pieca w świetlicy wiejskiej w Słupi Kapitulnej

Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu przyznał Gminie Rawicz dotację w wysokości 8.815,00 zł na projekt: 

Kolejna edycja zadrzewień śródpolnych z dotacji WFOŚiGW w Poznaniu

Przedsięwzięcie pod nazwą "Zadrzewienia środpolne i przydrożne przy drogach Gminy Rawicz – etap II" o wartości 15.228,00 zł uzyskało dotację Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 70% tj. 10.659,60 zł.

DO GÓRY