Program odbioru folii rolniczych w gminie Rawicz zakończony

Gmina Rawicz zakończyła zbiórkę opakowań z tworzyw sztucznych w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Uzyskana dotacja z NFOŚiGW pozwoliła na całkowite sfinansowanie usługi w kwocie 39.245,04 zł oraz odbiór 90 ton i 845kg folii od 181 rolników z gospodarstw rolnych prowadzących działalność na terenie gminy Rawicz. Zbiórka folii była prowadzona w Słupi Kapitulnej i Izbicach od czerwca. Zakończyła się na początku lipca br. Wykonawcą zadania była firma "Ekorol" z Ziółkowa koło Gostynia.

 

 

Dotacje przyznane w 2020 r. Gminie Rawicz przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego i pochodzące ze środków przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych umożliwią realizację dwóch zadań. Pierwszy projekt przewiduje zakup 75 sadzonek miododajnego klonu zwyczajnego wraz z opalikowaniem do posadzenia w ilości 50 szt. przy drodze polnej na odcinku Szymanowo - Rawicz - Sarnowa, natomiast 25 szt. przy drodze polnej Szymanowo - Dębno Polskie. Szacunkowy koszt zadania to około 20.000 zł, a przyznana dotacja to 18.220 zł. Drzewka zostaną posadzone jeszcze w tym roku przez pracowników Zakładu Usług Komunalnych w Rawiczu. Drugie zadanie polega na utwardzeniu płytami betonowymi drogi gruntowej do pól z Sarnowy w kierunku Szymanowa na długości 980m. Szacowana wartość projektu to około 350.000 zł, a dotacja to 91.875 zł.

 

Komunikacja miejska Rawicz - Dębno Polskie z dotacją Wojewody Wielkopolskiego

Projekt Gminy Rawicz polegający na organizacji przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na linii nr 3 Rawicz - Dębno Polskie w roku 2020 o wartości 192.768,06 zł uzyskał dofinansowanie Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 30.569,00 zł z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Na linii o długości około 13 km z Rawicza do Dębna Polskiego przewiduje się realizację 10 kursów dziennie w dni powszednie od poniedziałku do piątku oraz dnia 1 listopada. Linia nie będzie funkcjonowała w soboty, niedziele i święta. Przewoźnik wybrany przez Gminę Rawicz rozpocznie kursy od 3 lutego 2020 r.
 
Przystanek Rawicz: Dworcowa PKP - Grota Roweckiego Stadion - Grota Roweckiego Szpital - Grota Roweckiego MOPS - Hallera - Piłsudskiego - Kościuszki Starostwo - Dąbrowskiego Światła - Bohaterów Westerplatte - Ogrodnicza - Ogrodnicza Park - Sarnowska Gazomet - Sienkiewicza - Kmicica - Kąty Hengst - Dębno Polskie Osiedle - Dębno Polskie Jastrzębia - Dębno Polskie Przedszkole - Dębno Polskie Sklep - Dębno Polskie Pętla.
Przystanek Dębno Polskie: Dębno Polskie Pętla - Dębno Polskie Przedszkole - Dębno Polskie Jastrzębia - Dębno Polskie Osiedle - Kąty Hengst - Kmicica - Sienkiewicza - Sarnowska Gazomet - Ogrodnicza Park - Ogrodnicza - Bohaterów Westerplatte - Dąbrowskiego Światła - Kościuszki Żołnierz - Piłsudskiego - Hallera - Grota Roweckiego MOPS - Grota Roweckiego Szpital - Grota Roweckiego Stadion - Rawicz Dworcowa PKP.

Powstanie nowoczesna strzelnica w Sierakowie

Ministerstwo Obrony Narodowej przyznało Gminie Rawicz 2 mln złotych dotacji na budowę strzelnicy sportowo kulowej w Sierakowie. Całkowita szacowana wartość zadania to 2.500.260,25 zł.
Inwestycja przewiduje: wykonanie prac rozbiórkowych obecnego pawilonu strzeleckiego i wykonanie nowego na osi 200m wraz z 24 stanowiskami strzeleckimi do strzelań na odległość 25m i 50m wraz z wygłuszeniem, wykonanie pomieszczeń do sterowania urządzeniami w pawilonie strzeleckim, wykonanie pomieszczeń dla osób z obsługi strzelnicy i magazynu na tarcze i urządzenia strzeleckie. Obiekt zostanie wyposażony w przechwytywacze zapewniające bezpieczeństwo użytkowania strzelnicy cywilnej przez wojsko, zostaną wybudowane zabezpieczone otwory okienne w celu prowadzenia strzelań do tarcz i figur bojowych, nastąpi zadaszenie obiektu i zabezpieczenie go przed wyjściem rykoszetów. Istniejące wejście do nowego pawilonu zostanie zmienione poprzez wyburzenie wału i schodów. Obiekt będzie wyposażony w nową instalację elektryczną i oświetlenie dla urządzeń i stanowisk strzeleckich. Nowy pawilon strzelecki umożliwi strzelanie na osi 50m do ruchomego celu oraz z karabinu i pistoletu, będzie posiadał także ekrany akustyczne.
Po wykonaniu w 2020 roku strzelnica będzie spełniała wszystkie wymogi bezpieczeństwa i zabezpieczenia przed hałasem wymagane obowiązującymi przepisami prawa.  Będą z niej korzystać  m.in. pracownicy Służby Więziennej, funkcjonariusze policji, żołnierze Wojska Polskiego, uczniowie klas mundurowych szkół średnich oraz członkowie towarzystw i klubów strzeleckich.

Dotacja na renowację stolarki okiennej i drzwiowej w Domu Kultury w Rawiczu

Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwałą z dnia 29 kwietnia 2019r. przyznał Domowi Kultury dotację w wysokości 20.000,00 zł na realizację projektu "Renowacja stolarki okiennej i drzwiowej oraz detali architektonicznych w zabytkowym Domu Kultury w Rawiczu" w ramach "Konkursu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze Województwa Wielkopolskiego w 2019r." Zadanie zostanie wykonane w 2019r.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał Domowi Kultury w Rawiczu dotację w wysokości 26.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację Rawickiego Festiwalu Teatralnego im. Krystyny Sienkiewicz w 2019r. Festiwal realizowany w cyklicznej formule od 2015 roku przewiduje organizację blisko 10 wydarzeń teatralnych z zaangażowaniem najbardziej znanych i lubianych oraz najwybitniejszych artystów scen polskich. Przedsięwzięcie także z udziałem artystów Rawickiego Teatru Komedii oraz Młodzieżowego Teatru "Decem Toys" działających przy domu Kultury w Rawiczu zostanie zorganizowane jesienią 2019r. Zadanie o całkowitej szacowanej wartości 134.300,00zł będzie również współfinansowane przez Gminę Rawicz oraz sponsorów.

Kolejne dofinansowanie na zakup sadzonek drzew miododajnych

Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał Gminie Rawicz 19.998 zł dotacji na zakup sadzonek drzew miododajnych. Całkowita szacowana wartość zadania planowanego do wykonania w 2019 r. wynosi 22.220,00 zł. Przy boisku Szkoły Podstawowej w Masłowie zostanie posadzonych 50 szt. głogu Paul's Scarlett, natomiast przy drodze Zielona Wieś - Dębno Polskie - 18 szt. lipy drobnolistnej.

 

 

Droga gminna Słupia Kapitulna - Ugoda zostanie przebudowana

Gmina Rawicz otrzymała dofinansowanie w kwocie 93.750 zł na utwardzenie drogi dojazdowej do gruntów ornych płytami betonowymi dwuśladowymi na odcinku Słupia Kapitulna - Ugoda na długości ok. 1km. Szacowana wartość inwestycji to około 390.000,00 zł. Zadanie otrzymało pomoc finansową ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego w zakresie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych i zostanie wykonane w 2019 roku.

 

Droga Żylice - Izbice zakończona

Dnia 07.09.2018r zakończono i odebrano zadanie pn.  "Przebudowa drogi gminnej nr 810644P na odcinku Izbice - Żylice". Inwestycję polegającą na przebudowie drogi z gruntowej na utwardzoną tłuczniem granitowym na odcinku około 1,27km wykonywała firma Usługi Ogólnobudowlane Anna Chleboś za kwotę 298.982,25zł.
 
Zadanie zrealizowano w ramach środków pochodzących z dotacji budżetu Województwa Wielkopolskiego na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 118.500,00zł.

 

Partnerska Inicjatywa Miast w Rawiczu, Bojanowie i Żmigrodzie

W dniach 26 – 28 września w Rawiczu odbyły się warsztaty „Partnerskiej Inicjatywy Miast”, Sieć Jakość Powietrza – Czysty Oddech Miasta, przy współudziale przedstawicieli organizatora – Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz eksperta z Politechniki Warszawskiej pana Artura Badydy – opiekuna naukowego sieci. Przypomnijmy, liderem przedsięwzięcia jest Nowy Sącz natomiast partnerami: Toruń, Opalenica, Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu, Kudowa-Zdrój, Rawicz, Pszczyna, Bojanowo, Żmigród, Nowa Ruda i Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. We wrześniu do partnerów dołączyła Skawina. Partnerska Inicjatywa Miast ma na celu wypracowanie dokumentu strategicznego Miejskiej Inicjatywy Działania (MID) dla każdego z miast, który będzie podsumowaniem wymiany wiedzy i doświadczeń. Zawartość MID będzie podstawą ubiegania się o dofinansowanie zewnętrzne na opisane w nim zadania.
DO GÓRY