Realizujemy projekt ZDALNA SZKOŁA+

Gmina Rawicz realizuje projekt grantowy dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zdalna Szkoła + ” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Celem projektu jest wyposażenie szkół w sprzęt niezbędny do prowadzenia zdalnego kształcenia.

Gmina Rawicz realizuje projekt grantowy dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Celem projektu jest wyposażenie szkół w sprzęt niezbędny do prowadzenia zdalnego kształcenia.

Projekt pn.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego" obejmujący szkolenia dla mieszkańców z zakresu kompetencji cyfrowych  jest realizowany w oparciu o umowę o powierzenie grantu nr 23/86/FPGP/2019 podpisaną w dniu 26.04.2019r.  z Fundacją Promocji Gmin Polskich z siedzibą w Warszawie (operator) w ramach Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działanie 3.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

 

Program Operacyjny Polska Cyfrowana lata 2014-2020

 

Gmina Rawicz rozpoczyna realizację projektu pn.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego". Projekt obejmujący szkolenia dla mieszkańców z zakresu kompetencji cyfrowych  jest realizowany w oparciu o umowę o powierzenie grantu podpisaną z Fundacją Promocji Gmin Polskich z siedzibą w Warszawie (operator) w ramach Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działanie 3.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Szkolenia komputerowe dla mieszkańców gminy Rawicz

Gmina Rawicz we współpracy z Fundacją Promocji Gmin Polskich w Warszawie zrealizuje projekt pod nazwą: "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego" w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Przewiduje się przeprowadzenie 11 dwudniowych szkoleń dla 11 grup mieszkańców gminy Rawicz z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych: "Rodzic w sieci", "Biznes w sieci", "Moje finanse i transakcje w sieci", "Kultura w sieci", Rolnik w sieci", "Tworzę własną stronę internetową oraz działam w sieciach społecznościowych". Łącznie w projekcie udział wezmą 132 osoby w wieku powyżej 25 lat, w tym około 7 osób niepełnosprawnych.  Projekt o wartości 67.980 zł jest  finansowany w 100% ze środków finansowych Unii Europejskiej. Termin realizacji: luty 2019 - luty 2020. Zakup 12 komputerów, które po zakończeniu projektu zostaną przekazane Szkole Podstawowej nr 4 w Rawiczu oraz Szkole Podstawowej w Zielonej Wsi.

DO GÓRY