Projekt pn. "Budowa obiektu sportowo kulturalnego w Masłowie"

  
 
 
Projekt został zrealizowany w latach 2014-2015 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 działanie "Odnowa i rozwój wsi" oraz Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej poprzez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Wartość całkowita  zadania  wraz z dokumentacją techniczną i nadzorem wyniosła 3.236.948 zł, z czego dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wyniosło 500.000 zł, a z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 526.500 zł.

Projekt PROW

Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w Dębnie Polskim – etap 1

    

Gmina Rawicz informuje, że zakończyła projekt pn.”Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w Dębnie Polskim – etap 1” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Projekt pn. "Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zawadach"

             
 
Projekt został zrealizowany w latach 2010-2012 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 działanie "Odnowa i rozwój wsi".
Wartość całkowita  zadania  wraz z dokumentacją techniczną i nadzorem wyniosła  800.515,63 zł, z czego dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich stanowiło 245.523,83 zł.
DO GÓRY