"SarNÓWKA PARK"

W ramach konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020"  organizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Gmina Rawicz zrealizowała  projekt pn. "SarNÓWKA PARK - zagospodarowanie terenu".

 

Żylice - wieś z jajem

Zakończyły się prace budowlane przy remoncie świetlicy wiejskiej w Żylicach w ramach zadania „Żylice – wieś z jajem”. Wykonawcą prac była Firma Handlowo – Usługowa Marian Bzdęga z Pępowa.

Sołecki zakątek

Zakończyły się prace budowlane przy budowie „ Sołeckiego zakątka” w Kątach. Wykonawcą prac był Zakład budowlany „ Elios II” z Krobi.

Dotacje otrzymane przez Gminę Rawicz

UMG Rawicz zgłosił projekty do dofinansowania i otrzymał dotacje z funduszy strukturalnych na następujące inwestycje: 1. „Budowa Gimnazjum i Środowiskowej Hali Sportowej w Sierakowie”. Dotację celową otrzymano w ramach Kontraktu Wojewódzkiego (umowa między Wojewodą Wielkopolskim a samorządem Miasta i Gminy Rawicz) i wynosiła 162.016,16 zł. W ramach zadania wybudowano nowoczesny budynek dydaktyczny o wysokiej estetyce, do którego uczęszcza aktualnie 858 uczniów. Szkołę wyposażono w nowoczesne pracownie językowe oraz informatyczne.

DO GÓRY