Fundusz Spójności - Projekt z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

„Rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej podrawickich miejscowości – Masłowo etap 3-4 i Szymanowo”. Umowa z WFOŚ na dofinansowanie kanalizacji w Masłowie i Szymanowie Gmina Rawicz będzie realizowała projekt pt. „ Rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej podrawickich miejscowości – Masłowo etap 3-4 i Szymanowo”. Umowa o dofinansowanie na powyższe zadanie została podpisana z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dnia 14.05.2009r.

Zakończenie projektu POIŚ

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

PROGRAM OPERACYJNY  INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO,

działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

GMINA  RAWICZ

informuje, że

zrealizowała projekt pn. „Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej  podrawickich miejscowości - Masłowo etap 3-4 i Szymanowo” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności.

Zakończenie inwestycji

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO, działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM GMINA RAWICZ informuje, że zrealizowała projekt pn. „Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej  podrawickich miejscowości – Masłowo etap 3-4 i Szymanowo” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu  Spójności.

DO GÓRY