Podsumowanie projektu

W grudniu 2015r. zakończył się kolejny etap rozszerzający projekt pn."e-Rawicz szansą rozwoju Gminy" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion. 

Projekt zakończony

Samorząd Gminy Rawicz informuje mieszkańców o  zrealizowaniu projektu pn. "e-Rawicz szansą rozwoju Gminy" w ramach: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion 

Szkolenia komputerowe

W dniach 06 - 15 lipca 2015r. odbyły się szkolenia komputerowe dla 122 osób wykluczonych cyfrowo w ramach realizowanego przez Gminę Rawicz projektu pn."e-Rawicz szansą rozwoju Gminy", działanie 8.3 Wykluczenie cyfrowe eInclusion  i dofinansowanego w 100% przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Nabór uczestników

Gmina Rawicz ogłasza nabór na uczestników projektu "e-Rawicz szansą rozwoju Gminy". Wnioski można składać do 6 marca 2015r. 

 

DO GÓRY