"Rawicka akademia wiedzy i umiejętności" - zakończenie realizacji projektu

W dniu 30 września 2019 roku zakończyła się realizacja projektu pt.: „Rawicka akademia wiedzy i umiejętności”, który był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Projekt był realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe.

Gmina Rawicz otrzyma wsparcie na aktualizację Planu Mobilności Miejskiej

Pod koniec listopada 2018r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zakwalifikowało Gminę Rawicz do udziału w projekcie pilotażowym współfinansowanym przez Komisję Europejską przy współudziale Inicjatywy „Jaspers” i Centrum Unijnych Projektów Transportowych mającym na celu aktualizację Planu Mobilności Miejskiej dla Gminy Rawicz. Projekt potrwa około 2 lat i przewiduje również udział w cyklach warsztatowych mających na celu przygotowanie pracowników Gminy do realizacji zapisów Planu i prezentację opracowania. Pierwsze spotkanie grupy roboczej odbędzie się na początku 2019r.

Gmina Rawicz wśród 10 samorządów z Wielkopolski w projekcie C-Track 50

Dnia 7 grudnia w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  odbyło się pierwsze spotkanie w ramach projektu C-Track 50 „Umieszczenie regionów na drodze do neutralności” finansowanego w funduszy europejskich. Projekt o akronimie C-Track 50, realizowany jest w ramach Programu Horyzont 2020 (H2020). W skład całego konsorcjum wchodzi 13 partnerów, w większości agencji energetycznych, pochodzących z Grecji, Francji, Niemiec, Hiszpanii, Portugalii, Chorwacji, Polski (UMWW), Węgier, Łotwy, Rumunii, Austrii i Belgii. Koordynatorem projektu jest Narodowy Uniwersytet Techniczny w Atenach, Grecja. Gmina Rawicz jest jedną z 10 gmin Wielkopolski, które otrzymają bezpłatne wsparcie w postaci aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) z perspektywą do roku 2040. Projekt potrwa około 1,5 roku i przewiduje również bezpłatną pomoc w opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej do wniosku o dofinansowanie jednego z zadań zawartych w PGN.

Rawicz wśród 23 miast polskich - sygnatariuszy "Deklaracji Katowickiej"

W dniach 5 – 6 grudnia Zastępca Burmistrza Paweł Szybaj uczestniczył w Międzynarodowej Konferencji Szczytu Klimatycznego COP 24 w Katowicach pod patronatem ONZ, podczas którego w imieniu Gminy Rawicz podpisał „Deklarację Katowicką”. Deklarację zawarto w ramach międzynarodowej platformy NAZCA, która wspiera samorządy na całym świecie w kreowaniu inicjatyw proekologicznych i jest bazą danych o działaniach ekologicznych różnorodnych instytucji i podmiotów komercyjnych. Sieć NAZCA działa przy Sekretariacie ds. Zmian Klimatu ONZ. W podpisaniu Deklaracji  wzięli również udział samorządowcy z następujących miast: Katowice, Olsztyn, Poznań, Zabrze, Sosnowiec, Wałbrzych, Będzin, Tarnowskie Góry, Jarosławiec, Siemianowice Śląskie, Tomaszów Mazowiecki, Lądek Zdrój, Skawina, Ustroń, Legnica, Sławków, Lidzbark Warmiński, Piastów, Stalowa Wola, Żywiec, Pyskowice i Szamotuły. Na dzień 5 grudnia liczba samorządów z Polski w ramach NAZCA wynosiła 100 podmiotów.

W związku z realizacją projektu „Rawicka akademia wiedzy i umiejętności” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - Oś Priorytetowa 8. Edukacja w ramach działania 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe niżej zamieszczone zostają szczegółowe harmonogramy udzielenia wsparcia uczniom w placówkach oświatowych, w których jest realizowany powyższy projekt. 

 

 

 

 

 

 

Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 z dniem 29.11.2017 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.01.02.00-IZ-00-30-001/17 w ramach Działania 1.2. Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

 

Szczegóły: http://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/240

 

Konkurs plastyczny na wymarzone zrewitalizowane miejsce w gminie Rawicz rozstrzygnięty

Komisja Konkursowa na posiedzeniu w dniu 17 lipca wybrała nagrodziła najlepsze prace spośród tych, które wpłynęły na konkurs plastyczny: „Gmina Rawicz otwarta na rewitalizację”. Szesnaście prac, które zostały nadesłane na konkurs zostały wykonane przez uczniów szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Rawicz.

WYNIKI KONKURSU:

I miejsce: „Mini ZOO – park przy Domu Kultury” Autor: Natalia Musielak
II miejsce: „Zielony Zakątek na terenie Doliny Świętojańskiej przy A5” Autor: Mikołaj Rapior
III miejsce: „Muszla koncertowa” Autor: Jagoda Mazur

Komisja zadecydowała o wyróżnieniu pozostałych 13 prac.

Zwycięzcom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział w Konkursie.

Konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rawicz

Burmistrz Gminy Rawicz zawiadamia o konsultacjach społecznych Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rawicz w dniach 11-17 lipca 2017 r. Szczegóły w opublikowanym Zarządzeniu. Projekt dokumentu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rawicz zamieszczono poniżej. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią. Uwagi do dokumentu można zgłaszać na załączonym formularzu i wysłać na adres fundusze@rawicz.eu

 

Konsultacje społeczne - obszary rewitalizowane

 
 
Burmistrz Gminy Rawicz zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych w sprawie diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Rawicz. Zebranie informacyjne dla mieszkańców Gminy Rawicz odbędzie się 27 czerwca 2017r o g. 16.30 w sali widowiskowej Domu Kultury w Rawiczu.
 
 

Konkurs plastyczny - REWITALIZACJA

 

Burmistrz Gminy Rawicz ogłasza konkurs plastyczny "Gmina Rawicz otwarta na rewitalizację".

UWAGA! Wydłużono termin zgłoszeń.

DO GÓRY