Materiały promocyjne/ Patronat Burmistrza

 Zarządzenie nr 361/2016 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 6 kwietnia 2016 roku

w sprawie zasad wydawania materiałów promocyjnych Gminy Rawicz

 Zarządzenie nr 362/2016 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 6 kwietnia 2016 roku

w sprawie zasad przyznawania patronatu Burmistrza Gminy Rawicz

 


 

 Wniosek o wydanie materialów promocyjnych Gminy Rawicz

 Wniosek o przyznanie Patronatu Burmistrza Gminy Rawicz

 
 
DO GÓRY