Skład i regulamin Rady Sportu kadencji 2019-2023

4 stycznia 2019 roku Burmistrz Gminy Rawicz ustalił skład i zasady powoływania członków Rawickiej Gminnej Rady Sportu kadencji 2019-2023 oraz regulamin jej działania. Na pierwszym spotkaniu nowej Rady członkowie wybrali spośród siebie Prezydium Rady. Przewodniczącym został Pan Bogusław Jusiak (MUKS Kadet Rawicz), jego zastępcą jest Pan Kazimierz Machowiak (UKS Olimp Rawicz), a Sekretarzem Pani Magdalena Kaczmarek (UMG Rawicz). Pełna treść zarządzenia w załączniku.  

 

Nowa kadencja Rady Sportu 2019-2023

29 listopada 2018 r. odbyło się ostatnie spotkanie członków Rawickiej Gminnej Rady Sportu kadencji 2017-2018 i jednocześnie informacyjne, przygotowujące przedstawicieli środowiska sportowego do rozpoczęcia drugiej kadencji Rady Sportu 2019-2023. 

Rawicka Gminna Rada Sportu od 2017 roku

Po zmianach w ustawie o sporcie nadającej Burmistrzowi, a nie Radzie Miejskiej, prawo do powołania ciała doradczego i opiniotwórczego z zakresu kultury fizycznej, powstała okazja do rozszerzeszenia zakresu działań Rady oraz zaktualizowania regulaminu jej działania. W porównaniu do poprzedniej, zadania nowej Rady nie zmieniły się. Nadal celami głównymi są przede wszystkim: integracja środowiska sportowego z terenu Gminy Rawicz, opiniowanie i kreowanie kierunków i programów rozwojowych dotyczących kultury fizycznej. Nowością jest poszerzenie składu Rady o przedstawicieli środowisk: szkolnego, sportu osób z niepełnosprawnościami, sportu seniorów oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Rada Sportu przy Burmistrzu Gminy Rawicz do 2016

W roku 2000 z inicjatywy Burmistrza Gminy Rawicz powstała Społeczna Rada Sportu. Zadanie, jakie postawiono przed członkami Rady to przede wszystkim integracja środowiska sportowego z terenu Gminy Rawicz, opiniowanie kierunków i programów rozwojowych dotyczących kultury fizycznej oraz opracowanie zasad podziału środków przeznaczonych na dofinansowanie działalności stowarzyszeń kultury fizycznej.

Historia działalności Rady Sportu

Z inicjatywy radnych Marka Nowaczyka i Piotra Domanieckiego decyzją Zarządu Miasta i Gminy Rawicz z dnia 13 listopada 1998 roku udzielono pełnomocnictwa członkowi Zarządu Piotrowi Domanieckiemu do powołania Społecznej Rady Sportu przy Burmistrzu. Jednocześnie desygnowano do pracy w Radzie Sportu radnych Edwarda Igielskiego i Tomasza Organistkę. Na pierwsze posiedzenie Rady zaproszono przedstawicieli wszystkich Stowarzyszeń Kultury Fizycznej dotowanych z budżetu gminy.
 
DO GÓRY