Położenie geograficzne

RAWICZ
zachodnia Polska, województwo wielkopolskie

Powierzchnia:
Gmina - 133,64 (km kw.)
Miasto - 7,81 (km kw.)
 
 
Rawicz leży w południowo-zachodniej części Wielkopolski. Gmina bardzo  dobrze wpisuje się w główne arterie komunikacyjne kraju. W gminie Rawicz krzyżują się S5 z DK 36. Patrząc globalnie, teren gminy znajduje się w strefie oddziaływania Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego CETC-ROUTE 65. Od Wrocławia, leżącego przy autostradzie A4, dzieli nas 60 km; od Poznania natomiast, leżącego przy autostradzie A2 - 100 km. Odległość z Rawicza do Berlina wynosi 300 km.
 
Rawicz usytuowany jest w centralnym punkcie w odniesieniu do Berlina, Pragi i Warszawy. Do wszystkich trzech stolic mamy około 300 km. Najbliższym przejściem granicznym z Niemcami jest Zgorzelec - 160 km, natomiast na południu z Czechami przejście w Kudowie Zdrój - 200 km. Rawicz posiada bezpośrednie połączenie kolejowe z Wrocławiem i Poznaniem. Raz dziennie kursuje bezpośredni pociąg do Budapesztu. Bardzo dobrze rozbudowana jest sieć połączeń autobusowych PKS umożliwiająca szybki dojazd do miasta z obszaru wielu powiatów województwa wielkopolskiego i dolnośląskiego.
 
Terytorium gminy zajmuje powierzchnię 133,64 km2, miasta 7,81 km2. W granicach administracyjnych gminy znajdują się 22 sołectwa, w których zamieszkuje prawie 30 000 osób, natomiast w samym mieście Rawicz żyje prawie 22 000 osób. 
 
Miasto wyróżnia się dużą ilością terenów zielonych wśród których można wymienić rawickie planty, drugie pod względem długości i znaczenia po krakowskich. 
W okolicach znajduje się kilkadziesiąt pomników przyrody i kilka kompleksów chronionego krajobrazu, wśród których można wymienić część Górowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Rezerwat Florystyczny Dębno.
DO GÓRY