Demografia 2015-2019

 

1. Urząd Stanu Cywilnego

  URODZENIA MAŁŻEŃSTWA ZGONY
2015 514 181 407
2016 576 174 436
2017 604 191 469
2018 567 149 498
2019 stan na (31.03.2019) 124 9 132

 

2. Mieszkańcy zameldowani na pobyt stały

  MIASTO RAWICZ GMINA RAWICZ SUMA
2015 20150 9399 29549
2016 20066 9515 29581
2017 19831 9673 29504
2018 19730 9848 29578
2019 stan na (31.03.2019) 19624 9885 29509

 

 

 
DO GÓRY