Dawny Rawicz

Właścicielem kolekcji jest Pan Maciej Formanowicz.

Właściciel zachowuje wyłączne prawo do zezwalania na wykorzystanie i przetwarzanie zamieszczonych w galerii pocztówek przez osoby trzecie. Nie zastosowanie się do niniejszego zapisu stanowi złamanie przepisu art. 46 ustawy o prawach autorskich.

DO GÓRY