Skład Komitetu Organizacyjnego:

 • Paweł Szybaj - Zastępca Burmistrza Gminy Rawicz
 • Elżbieta Pawlak - Sekretarz Gminy Rawicz 
 • Magdalena Kaczmarek - Kierownik Biura Promocji i Komunikacji Społecznej
 • Ks. Wojciech Prostak - ks. kanonik proboszcz Parafii Chrystusa Króla i Zwiastowania NMP w Rawiczu
 • Piotr Bruder - Zakład Karny w Rawiczu
 • Beata Niepiekło-Bąk - radna Rady Miejskiej Gminy Rawicz 
 • Grażyna Kośmider - radna Rady Miejskiej Gminy Rawicz 
 • Marek Heinze - radny Rady Miejskiej Gminy Rawicz 
 • Dariusz Taraszkiewicz - Dyrektor Domu Kultury w Rawiczu
 • Mirosława Potkowska - Dyrektor Rawickiej Biblioteki Publicznej
 • Maciej Szymkowiak - Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rawiczu
 • Adriana Miara - Dyrektor Muzeum Ziemi Rawickiej
 • Michał Turski - przedstawiciel Organizacji Pozarządowych
 • Władysława Czajkowska - Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 • Justyna Urbaniak - Zastępca Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych
 • Anna Nowak - Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych
 • Julita Augustyniak - Kierownik Biura Obsługi Inwestora i Przedsiębiorcy
 • Robert Betka - Społeczna Rada Sportu
 • Bartosz Gil - Przewodniczący Młodzieżowej Rady
 • Roman Krupieńczyk - Przedstawiciel Rady Seniorów 
 • Krzysztof Wieczorek - Przewodniczący Sołtysów 
 • Krzysztof Skrzypczak - Powiatowa Państwowa Straż Pożarna
 • Konrad Jurdeczka - Komenda Powiatowej Policji w Rawiczu

Skład Komitetu Honorowego:

 • Marek Przybylski - Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Rawicz
 • Grzegorz Kubik – Burmistrz Gminy Rawicz
 • Anita Włodarczyk – Honorowy Obywatel Gminy Rawicz
 • Bronisław Lachowicz – były Burmistrz Gminy Rawicz
 • Tadeusz Pawłowski – były Burmistrz Gminy Rawicz
 • ks. Marian Brdyś - ks. dziekan proboszcz parafii pw. św. Andrzeja Boboli
 • Piotr Kortylewski – Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Rawiczu
 • Andrzej Woziwodzki – przedstawiciel Rawickiej Rady Przedsiębiorczości
 • Robert Betka – Prezes Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej o. Rawicz
DO GÓRY