Invest in Rawicz

Dlaczego warto zainwestować w Rawiczu?

 

Z myślą o dobrym klimacie inwestowania w gminie Rawicz, Burmistrz Gminy Rawicz Grzegorz Kubik oddał do dyspozycji inwestorów i przedsiębiorców Biuro Obsługi Inwestora i Przedsiębiorcy, którego zadaniem jest pomoc w przejściu procedur administracyjnych i opieka poinwestycyjna dla inwestora. Jednocześnie sam przez cały czas nadzoruje przebieg poszczególnych etapów zakładania i prowadzenia inwestycji w gminie, w każdym momencie będąc również do dyspozcji inwestora.

Zachęty inwestycyjne

 

Inwestorowi w przejściu przez procedurę administracyjną asystuje Biuro Obsługi Inwestora i Przedsiębiorcy, które  proponuje "opiekuna inwestycji", jako łącznika pomiedzy Inwestorem a poszczególnymi komórkami Urzędu Miejskiego.
 
Do zadań project managera należy: przygotowanie informacji o możliwościach inwestycyjnych miasta (w tym o ofercie terenów inwestycyjnych, powierzchni biurowych, hal i magazynów), asystowanie Inwestorowi we wszystkich niezbędnych procedurach administracyjnych i prawnych, występujących w trakcie realizacji projektu, oferowanie szybkiego dostępu do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego inwestycji, udzielanie wszechstronnej pomocy w znalezieniu odpowiedniej lokalizacji, zgodnej z oczekiwaniem Inwestora, oraz partnerów i poddostawców, opieka poinwestycyjna dla firm (wspieranie firm, które już działają na terenie gminy), informowanie o zachętach inwestycyjnych udzielanych przez samorząd gminny oraz przez SSE, Parki technologiczne, itd.
 
Gmina Rawicz oferuje potencjalnym inwestorom - przedsiębiorcom zwolnienia z tytułu podatku od nieruchomości w postaci pomocy de minimis oraz pomocy regionalnej. Poza tym inwestorowi przysługują również zwolnienia na szczeblu regionalnym i krajowym. Gminne opisaliśmy poniżej, regionalne i krajowe najlepiej scharakteryzowane zostały przez Invest-Park i PAIH, do których linki zamieściliśmy w treści poniższego artykułu.
DO GÓRY