Dokumenty do pobrania

Z tego miejsca mogą Państwo pobrać aktualne dokumenty dotyczące trzeciego sektora. Wzory ofert i rozliczeń realizacji zadań publicznych są zgodne z aktualnymi przepisami. Dodatkowo załączamy ankietę, która służy do opracowania Programu Współpracy.

UWAGA! Od 2 marca 2019 roku wchodzą w życie Rozporządzenia Przewodniczącego do spraw Pożytku Publicznego w sprawach: wzorów ofert i ramowych umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań oraz uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego.

 

PARTNERZY NGO

DO GÓRY