Zaproszenie do udziału w cyklu szkoleniowym "Szkoła Komunikacji"

Zastanawiacie się czasem dlaczego o innych organizacjach głośno w prasie, mediach społecznościowych i tradycyjnych a Wasza jest jakby w cieniu? Przed nami wartościowe wydarzenie, które z pewnością stanowić będzie znakomite źródło wiedzy na temat komunikacji i zaowocuje zwiększeniem widoczności i rozwojem Waszych stowarzyszeń, fundacji i przedsiębiorstw.
 
Załączniki:
Pobierz plik (Formularz_zgloszeniowy.pdf)Formularz_zgloszeniowy.pdf[ ]537 kB

Konkurs grantowy: „Z Fundacją PZU po lekcjach”

Fundacja PZU ogłosiła konkurs „Z Fundacją PZU po lekcjach”. W ramach Konkursu przyznawane są dotacje na realizację nowatorskich, długofalowych projektów, które poprzez współpracę podmiotu ubiegającego się o dotację wraz ze szkołami, nauczycielami, innymi organizacjami społecznymi i środowiska lokalnego rozwijają w uczniach kreatywność, zdolności i pasje, poprawiają standardy nauczania oraz ułatwiają praktyczne zastosowanie nabytej w szkole wiedzy.
 

Konkurs na najlepiej zarządzaną organizację pozarządową

Zapraszamy organizacje pozarządowe z Wielkopolski do wzięcia udziału w konkursie na najlepiej zarządzaną organizację pozarządową, organizowanym przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Celem konkursu jest promocja dobrych praktyk w zakresie zarządzania organizacjami pozarządowymi oraz wyróżnienie najlepszych podmiotów. Laureaci konkursu otrzymają nagrody finansowe ufundowane przez Fundację im. Ernsta-Bernda Blümle z Szwajcarii. Wyróżnione organizacje pozarządowe będziemy rekomendować do współpracy z przedsiębiorstwami zrzeszonymi w Klubie Partnera Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 
 

Weź udział w Lidze NGOs!

Liga NGOs to program edukacyjny dla liderów społeczeństwa obywatelskiego. Tematyka zajęć obejmuje m.in.: fundraising, zarządzanie organizacją, PR i komunikacja, prawne aspekty NGO, wystąpienia publiczne, leadership.
 

Zabierz głos w sprawie Młodzieżowej Rady Gminy Rawicz - WYPEŁNIJ ANKIETĘ

Wsłuchajmy się w głos naszej młodzieży!
 
Burmistrz Gminy Rawicz zaprasza młodzież w wieku od 13. do 20. roku życia do wypełnienia ankiety dotyczącej funkcjonowania Młodzieżowej Rady Gminy Rawicz.
Ankietę należy wypełnić do 30 września 2020 roku.
 

PARTNERZY NGO

DO GÓRY