Komunikat ARiMR dla rolników

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina wszystkim rolnikom poszkodowanym w wyniku sierpniowych klęsk żywiołowych o konieczności zgłoszenia tego faktu do ARiMR.

Powinni to uczynić bezzwłocznie wszyscy, którzy obecnie korzystają ze wsparcia ARiMR lub zamierzają skorzystać z pomocy specjalnej.

Zapraszamy do najbliższych placówek ARiMR - Biur Powiatowych lub Oddziałów Regionalnych. 

Komunikat w sprawie odpadów budowlanych

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość bezpłatnego oddania odpadów budowlanych powstałych w wyniku nawałnicy dnia 11 sierpnia br. Odpady należy dostarczyć na stację przeładunkową w Rawiczu-Sarnowie.

Komunikat Naczelnika Urzędu Skarbowego w Rawiczu

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rawiczu informuje, iż osoby poszkodowane w wyniku działania silnych wiatrów, intensywnych opadów atmosferycznych lub wyładowań atmosferycznych, które miały miejsce w sierpniu 2017 r. na terenie Gminy Rawicz, Bojanowo, Jutrosin, Miejska Górka oraz Pakosław w związku z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od spadków i darowizn od niektórych podatników (Dz.U. z 2017 r. poz 1574) mają możliwość skorzystania ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn na zasadach określonych w ww. rozporządzeniu. 

UWAGA! Zmiana zasad udzielania pomocy finansowej w formie zasiłków celowych

UWAGA! Nastąpiła zmiana zasad udzielania, ze środków rezerwy celowej budżet państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych z dnia 17.08.2017 r. DOKUMENT PODPISANY PRZEZ MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 29.08.2017 r.
 

 

 

Oświadczenie ARiMR o wystąpieniu nadzwyczajnych okoliczności lub siły wyższej

Wielkopolski Oddział Regionalny ARiMR przypomina o możliwości składania oświadczenia o wystąpieniu nadzwyczajnych okoliczności lub siły wyższej, które mogły być powodowane przez czynniki jak susze, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę. Oświadczenie dotyczyć może płatności obszarowych lub wniosków inwestycyjnych obsługiwanych w Oddziale Regionalnym ARiMR. 

Oświadczenie znajduje się w załączniku. 

Załączniki:
Pobierz plik (oświadczenie ARiMR-2.pdf)oświadczenie ARiMR-2.pdf[ ]4426 kB

Komunikat w sprawie szacowania strat

Szanowni Państwo! Jeszcze dziś u Państwa mogą pojawić się Inspektorzy Nadzoru Budowlanego, którzy wspierają Komisje ds. szacowania strat tam, gdzie wymagana jest wiedza rzeczoznawcy.

Więcej informacji TUTAJ .

W załączniku zamieszczamy pismo Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczące zasad udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych. 

UWAGA! 29 sierpnia 2017 nastąpiła zmiana zasad udzielania pomocy. Więcej TUTAJ.

ZGŁOŚ KATASTROFĘ BUDOWLANĄ (CZYLI ZNISZCZENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB JEGO CZĘŚCI)

Obowiązkiem właścicieli i zarządców obiektów budowlanych, którzy doznali katastrofy budowlanej w ostatniej nawałnicy, jest zgłaszanie tego zdarzenia do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rawiczu pod numerem telefonu 65 546 47 83.

 

DO GÓRY