Strefa Płatnego Parkowania

 

  LOKALIZACJA  

Strefa Płatnego Parkowania obejmuje następujące ulice:

  • ul. 3 Maja (od ul. Wały J. Dąbrowskiego do ul. Wojska Polskiego);
  • ul. Grunwaldzka (od ul. M. Konopnickiej do ul. A. Mickiewicza);
  • ul. Wały T. Kościuszki – strona wewnętrzna (od ul. Wojska Polskiego do ul. Wały J. Dąbrowskiego);
  • pl. Rawickiej Synagogi (od ul. Wały T. Kościuszki do ul. A. Mickiewicza);
  • ul. Plac Wolności – część zachodnia (od ul. 17 Stycznia do ul. Wazów);
  • ul. Plac Wolności (od ul. Szwedzkiej do ul. Sukienniczej);
  • ul. Plac Wolności – część wschodnia (od ul. Wazów do ul. 17 Stycznia);
  • ul. 17 Stycznia (od ul. B. Głowackiego do ul. S. Staszica);
  • ul. K. Marcinkowskiego (od ul. Sukienniczej do ul. Wały Powstańców Wlkp.).

  Ponadto płatny postój obowiązuje na ul. Rynek.

   

  Lokalizację stref i ulic nimi objętych wraz z rozmieszczonymi parkomatami przedstawia mapka:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPŁATY

Postój jest płatny od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00.

Na ul. Marcinkowskiego w godz. od 6.00 do 15.00.

Opłat nie pobiera się w soboty, niedzielę i święta.

 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________
 
  CENNIK

Zakupu biletu parkingowego należy dokonać niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu w SPP. Dowód stwierdzający uiszczenie opłaty za postój (bilet parkingowy, karta abonamentowa, informacja o korzystaniu z aplikacji mobilnej) lub dokument upoważniający do bezpłatnego parkowania (karta parkingowa) kierujący pojazdem powinien umieścić za przednią szybą pojazdu w widocznym miejscu, w sposób nie budzący wątpliwości i umożliwiający bezpośredni odczyt z zewnątrz pojazdu.

 

Opłaty za parkowanie można uiszczać w parkometrze monetami 10 gr, 20 gr, 50 gr, 1 zł, 2 zł, 5 zł. Parkometr nie wydaje reszty. W przypadku stwierdzenia niesprawności parkometru kierowca powinien wykupić bilet parkingowy w innym parkometrze.

 

Opłaty można dokonać również za pomocą telefonu komórkowego w aplikacji moBiLET (http://www.mobilet.pl). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pobierz, wydrukuj i oznacz samochód winietą

 

OBOWIĄZUJĄCE STAWKI:

 • za pierwsze pół godziny – 1,00 zł (opłata minimalna);
 • za pierwszą godzinę – 2,00 zł;
 • za każdą kolejną rozpoczętą godzinę – 2,00 zł;
 • dla właściciela imiennej karty parkingowej osoby niepełnosprawnej lub kierowcy przewożącego właściciela takiej karty – 0,00 zł;
 • za postój motocykla - 0,00 zł;

W ramach czasu postojowego można zmienić miejsce postoju auta w obrębie Strefy Płatnego Parkowania.

Bilet parkingowy należy umieścić za przednią szybą pojazdu w widocznym miejscu, w sposób nie budzący wątpliwości i umożliwiający jego odczytanie.
W ramach czasu postojowego można zmienić miejsce postoju auta w obrębie Strefy Płatnego Parkowania.
W przypadku stwierdzenia niesprawności parkomatu kierowca powinien wykupić bilet parkingowy w innym parkomacie.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  KARTY ABONAMENTOWE

W UMGR (Biuro Obsługi Klienta) można nabyć miesięczne karty abonamentowe w cenie 100 zł za miesiąc. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie opłaty, którą trzeba dokonać na rachunek bankowy nr 20 1020 4027 0000 1602 1525 1668 podając w tytule przelewu nr rejestracyjny pojazdu. Wykupienie karty abonamentowej nie zabezpiecza wolnego miejsca.

>>> WNIOSEK - pobrania <<<

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  WEZWANIE DO OPŁATY DODATKOWEJ

W przypadku parkowania bez wniesionej opłaty, w tym za uiszczenie opłaty w zaniżonej wysokości lub przekroczenie opłaconego czasu parkowania kierujący pojazdem winien na podstawie wezwania pozostawionego na przedniej szybie za wycieraczka przez kontrolera SPP, uiścić opłatę dodatkową, w wysokości 50,00 zl w terminie 14 dni od daty wystawienia wezwania poprzez wpłatę na rachunek bankowy nr 20 1020 4027 0000 1602 1525 1668 podając w tytule przelewu nr wezwania oraz nr rejestracyjny pojazdu. Opłata dodatkowa ulega obniżeniu do kwoty 25,00 zł w przypadku, gdy zostanie ona uiszczona w terminie 3 dni roboczych od dnia wystawienia wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  PODSTAWY PRAWNE

 
 
DO GÓRY