Spotkanie ws. PGN

Spotkanie z Przedstawicielami Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych oraz z Przedsiębiorcami w Gminie Rawicz odbędzie się dnia 28.07.2015 roku o godzinie 11.00 w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz (ul. Piłsudskiego 21) w Sali 102 na I piętrze. 

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rawicz

Szanowni Mieszkańcy,
 
Gmina Rawicz przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, dzięki któremu zamierza realizować założenia tzw. pakietu klimatyczno-energetycznego, tj. zwiększyć efektywność energetyczną o 20%, zwiększyć udział energii ze źródeł odnawialnych o 20% i zredukować emisję gazów cieplarnianych o 20%. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej będzie obligatoryjnym załącznikiem w procesie aplikowania o środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020. Zadania, które nie znajdą się w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej, nie będą mogły otrzymać dofinansowania, dlatego bardzo istotny jest aktywny udział zainteresowanych podmiotów w tworzeniu Planu.
DO GÓRY