Dla partnera

ZAPROSZENIE

DO WSPÓŁPRACY

Szanowni Państwo,

Gmina Rawicz dołączyła do miast, które oferują swoim Mieszkańcom specjalnie przygotowane bonusy
i rabaty w formie „Karty Mieszka
ńca”. Jest to program stworzony z myślą o korzyściach płynących ze współpracy Gminy Rawicz z Partnerami Programu – rawickimi przedsiębiorcami. Beneficjentem programu są Mieszkańcy Gminy Rawicz.

Celem „Karty Mieszkańca” jest przygotowanie atrakcyjnej oferty cenowej (w formie rabatów, czy bonusów), jak i zwiększenie identyfikacji mieszkańców z miejscem zamieszkania oraz budowanie marki Gminy Rawicz jako miejsca przyjaznego mieszkańcom i przedsiębiorcom. Nasza współpraca, oparta na wzajemnym zaufaniu i zrozumieniu, będzie korzyścią i dobrem dla wszystkich, których domem jest Gmina  Rawicz.

Partnerem może zostać każda firma usługowa lub handlowa, która świadczy usługi  na terenie Gminy Rawicz. Wystarczy podpisać formularz przystąpienia do współpracy i złożyć go w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz lub przesłać skan formularza na adres e-mail kartamieszkanca@rawicz.pl

Partnerom przystępującym do Programu Gmina zapewni wielokierunkową promocję.

                                                                  Zapraszam do współpracy

Burmistrz Grzegorz Kubik

 

 

 

DO GÓRY