Dla mieszkańca

Wniosek o wydanie Karty

Wypełniony można przesłać na adres kartamieszkańca@rawicz.eu lub dostarczyć do Urzędu Gminy.

Kliknij tutaj: wersja word , wersja pdf.

Mieszkaniec niezameldowany na terenie Gminy Rawicz okazuje do wglądu formularz PIT lub ZAP3 (część bez dochodów), w którym w rubryce zamieszkania podany jest adres na terenie Gminy Rawicz.

Osobom poniżej 13. roku życia lub osobom ubezwłasnowolnionym całkowiciei częściowo przy składaniu wniosku musi towarzyszyć przedstawiciel ustawowy (np. rodzic lub opiekun prawny) i tylko on może wypełnić wniosek danymi takiej osoby składając swój podpis na wniosku.

Osoby w wieku pomiędzy 13. a 18. rokiem życia mogą osobiście wypełnić, podpisać i złożyć  wniosek oraz odebrać Kartę, jednak wymagane jest okazanie przez nich legitymacji szkolnej oraz kserokopii dowodu osobistego jednego z rodziców (opiekunów prawnych).

O dacie odbioru karty, wnioskodawca zostanie powiadomiony mailem, który został podany.

 

 

DO GÓRY