Partner Rawicka Biblioteka Publiczna

Nazwa podmiotu: Rawicka Biblioteka Publiczna
 
Adres siedziby: ul. Targowa 1, 63-900 Rawicz
 
Dane teleadresowe:
- nr telefonu: 65 545 20 04
- adres e-mail: biblioteka@rawicz.pl
- strona internetowa: wwww.biblioteka.rawicz.pl
 
Filie:
- Filia nr 1 w Dębnie Polskim, ul. Rawicka 27
- Filia Rawicz – Sarnowa, Rynek – Ratusz
- Filia nr 2, ul. Staszica 4A
- Filia Sierakowo, ul. Przyjemskiego 15
- Filia Zielona Wieś, Zielona Wieś 72 (budynek szkoły)
- Filia Słupia Kapitulna  - Dom Strażaka
 
Oferta zniżek/zwolnień:
 
- zniżki na usługi oferowane przez Rawicką Bibliotekę Publiczną, tj. usługi kserograficzne, odpłatność za Internet oraz wydruki komputerowe ,
- bezpłatne wydanie drugiej karty bibliotecznej.
 
DO GÓRY