Partner Ośrodek Sportu i Rekreacji

Nazwa podmiotu: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu
 
Adres siedziby: ul. Spokojna 1a, 63-900 Rawicz
 
Dane teleadresowe:
- nr telefonu: 65 546 26 36
- adres e-mail: osir@rawicz.pl
- strona internetowa: www.osir-rawicz.pl
 
Oferta zniżek/zwolnień:
- wejścia na krytą pływalnię - bilet w cenie 1 zł w godz. wolnych od zajęć dydaktycznych, zajęć treningowych i szkółek pływackich (godziny wg grafiku dostępnego na stronie internetowej OSiR-u oraz na pływalni),
- nauka pływania - w okresie od września do czerwca w grupach zorganizowanych - kurs miesięczny w cenie 5 zł za godzinę na osobę (zajęcia 1 x w tygodniu - 4 godz.; zajęcia 2 x w tygodniu - 8 godz.).
 
DO GÓRY