Partner Domu Kultury w Rawiczu

Nazwa podmiotu: Dom Kultury w Rawiczu

Adres siedziby: ul. Targowa 1, 63-900 Rawicz

Dane teleadresowe:
- nr telefonu: 65 546 10 16
- adres e-mail: dk@rawicz.pl
- strona internetowa: www.dk.rawicz.pl

 

 

Oferta zniżek/zwolnień:
- cena preferencyjna na bilety do Kina Promień dla członków rodzin uczestniczących w Programie "Duża Rodzina": 10 zł za bilet na seans 2D i 12 zł za bilet na seans 3D,
- zniżka na cenę biletów na imprezy, dla których wyłącznym organizatorem jest Dom Kultury w Rawiczu - w wysokości 20% od ceny biletu,
- zniżka na odpłatność za udział w zajęciach tanecznych - 20% od odpłatności za jedne zajęcia,
- zniżka w wysokości 50% miesięcznej kwoty odpłatności za zajęcia taneczne dla członków rodzin wielodzietnych uczestniczących w Programie "Duża Rodzina" i objętych pomocą Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (w tym przypadku korzystanie ze zniżki wymaga dodatkowo okazania zaświadczenia wystawionego przez MG OPS o udzielonych świadczeniach za okres ostatnich 6 miesięcy).

 

DO GÓRY