Program "Wielkopolska Karta Rodziny"

Program „Wielkopolska Karta Rodziny” został przyjęty przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego 29 maja 2014 roku, Uchwałą Nr 4705/2014 i jest Programem działań na rzecz rodzin wielodzietnych z województwa wielkopolskiego.

Karta Dużej Rodziny w MGOPS

Informujemy, że od stycznia 2015r. wszelkie sprawy związane z Gminną Kartą Dużej Rodziny będą prowadzone przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu ul. Gen. Grota – Roweckiego 4A, 63-900 Rawicz. Obecnie możecie Państwo korzystać z 3 Kart:
 
1. gminnej (obsługiwanej do 31 grudnia 2014 roku jeszcze przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz),
2. wielkopolskiej,
3. ogólnopolskiej.

Komunikat

Wszystkich użytkowników Gminnej Karty Dużej Rodziny informujemy, że w Programie „Duża Rodzina” z przyczyn niezależnych nie będzie brała udziału „Apteka Przy Plantach” z siedzibą w Rawiczu, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2 oraz Apteka z siedzibą w Rawiczu, ul. Klasztorna 10.

Rezygnacja spowodowana jest Komunikatem nr 1 z dnia 26 czerwca 2014r. Głównego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie programów lojalnościowych, w treści którego uzasadniono, że „(…) Inspekcja Farmaceutyczna ocenia programy lojalnościowe jako zabronioną reklamę aptek i ich działalności”. W związku z powyższym apteka nie może honorować Kart Dużej Rodziny.

Właścicielom aptek dziękujemy za wsparcie idei programu „Duża Rodzina” oraz współpracę.

 

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny jest przyznawana w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.
 
 
Wnioski o przyznanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny można składać w:
Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawiczu
ul. Grota Roweckiego 4
63-900 Rawicz
(I piętro, pokój 201)

Karta Dużej Rodziny 2014

Informujemy, że 15 maja 2014r., w Międzynarodowym Dniu Rodziny, Burmistrz Gminy Rawicz podpisał Zarządzenie nr 835/2014 w sprawie ustalenia logo Programu "Duża Rodzina", regulaminu przyznawania, wydawania i korzystania z Karty Dużej Rodziny oraz jej wzoru.
 
Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny można pobrać z naszej strony internetowej lub w Biurze Obsługi Klienta UMG Rawicz.
Wnioski są przyjmowane od dnia 02 czerwca 2014r. w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych UMG Rawicz.
DO GÓRY