Uwaga! Prace w godzinach nocnych w obrębie stacji Rawicz

W związku z inwestycją PKP polegającą na budowie tunelu samochodowego pod torami kolejowymi pomiędzy Rawiczem a Masłowem Wykonawca robót informuje, że w nocy z 28.03. na 29.03. oraz w okresie 03.04.-15.04. w godzinach nocnych od 23 do 4 rano planowane są prace w obrębie stacji Rawicz, które mogą być uciążliwe ze względu na hałas. Prace mogą być prowadzone tylko w czasie nocnego wyłączenia ruchu pociągów oraz napięcia w sieci trakcyjnej nad istniejącym torem, co wynika z przepisów BHP oraz instrukcji kolejowych. Roboty te są niezbędne do dalszej realizacji budowy linii kolejowej E59.

 

Utrudnienia w ruchu

W związku z przyszłymi pracami modernizacyjnymi przejazdu kolejowego Rawicz - Masłowo Wykonawca zawiadamia o wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu na odcinku ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego (Etap 3) oraz ul. Matejki (Etap 6) w terminie od dnia 26.03.2018, w celu wykonania robót związanych z przebudową sieci uzbrojenia podziemnego, na podstawie decyzji nr 46/Z/17 z dnia 11.07.2017 oraz decyzji nr 533/17 z dnia 18.09.2017, zgodnie z warunkami określonymi w protokole przejęcia placu budowy. 
 

 

 

 

 

Komunikat prasowy z dnia 6 marca 2018 r.

W związku z inwestycją PKP polegającą na budowie tunelu samochodowego pod torami kolejowymi pomiędzy Rawiczem a Masłowem, wykonywaną przez firmę ASTALDI, Burmistrz Grzegorz Kubik informuje, że postawione przez Gminę Rawicz warunki w zakresie dostępności komunikacyjnej zostały ujęte tylko częściowo. Wykonawcy zostały postawione między innymi poniższe warunki:

- zapewnienia przejścia dla pieszych, osób na wózkach inwalidzkich, wózków dziecięcych i rowerzystów w obszarze przylegającym do obecnego przejazdu kolejowego (w pobliżu budynku nastawni),
- zapewnienia jak najkrótszych objazdów dla wszystkich pojazdów (w tym również rolniczych).

Zamknięcie przejazdu kolejowego w km 62+860 linii E59 w ciągu ul. Piłsudskiego w Rawiczu.

Wykonawca robót informuje, że dnia 06.03.2018 r. planowane jest zamknięcie przejazdu kolejowego w km 62+860 linii E59 w ciągu ul. Piłsudskiego w Rawiczu. Wykonawca informuje również, że na czas prowadzenia robót związanych z przebudową przejazdu wprowadzono i zaakceptowano projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenie robót prowadzonych w pasie drogi gminnej nr ewid. KD7121.22.2018. Ruch samochodowy oraz pieszy prowadzony będzie objazdami wymienionymi w projekcie tymczasowej organizacji ruchu.
Załączniki:
Pobierz plik (POR - rysunki cz.1.pdf)POR - rysunki cz.1.pdf[ ]21450 kB
Pobierz plik (POR - rysunki cz.2.pdf)POR - rysunki cz.2.pdf[ ]19236 kB
Pobierz plik (POR.pdf)POR.pdf[ ]10258 kB
Pobierz plik (zawiadomienie.pdf)zawiadomienie.pdf[ ]965 kB
DO GÓRY